Αγγλικός Όρος
laryngograph
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λαρυγγογράφος (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback