Αγγλικός Όρος
Laryngogram
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λαρυγγογράφημα (το)

feedback