Αγγλικός Όρος
laryngealization
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λαρυγγοποίηση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback