Αγγλικός Όρος
laryngeal node
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λαρυγγικός κόμβος (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback