Αγγλικός Όρος
laryngeal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Ladefoged
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λαρυγγικός,-ή,-ό
Πηγές
ΛΚΝ
Ξυδόπουλος (2007)

feedback