Αγγλικός Όρος
Language universals
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Καθολικές γλωσσικές αρχές (οι)

feedback