Αγγλικός Όρος
language universals
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
γλωσσικά καθολικά (τα)
Όρος
καθολικές αρχές της γλώσσας (οι)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback