Αγγλικός Όρος
abrupt release
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απότομη άφεση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback