Αγγλικός Όρος
lamino-alveolar
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προ­ρα­χιαιο­φατ­νια­κός-ή-ό

feedback