Αγγλικός Όρος
lamino-alveolar
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προραχιαιο­φατνιακός,-ή,-ό

feedback