Αγγλικός Όρος
laminal sounds
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προραχιαίοι φθόγγοι (οι)

feedback