Αγγλικός Όρος
laminal / laminar
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal
Ladefoged
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
προραχιαίος,-α,-ό
Όρος
προράχη της γλώσσας (η)
Πηγή
Πετρούνιας

feedback