Αγγλικός Όρος
lambda operator
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τελεστής λάμδα (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback