Αγγλικός Όρος
lambda conversion
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μετατροπή λάμδα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback