Αγγλικός Όρος
lambda (λ)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λάμδα (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback