Αγγλικός Όρος
Ladinian
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λαδινική (η) (γλώσσα)
Πηγή
Glosbe (https://el.glosbe.com/en/el/ladin)

feedback