Αγγλικός Όρος
ladder
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οικογένεια λεξικών (η)

feedback