Αγγλικός Όρος
labio-velarize
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Juliette Blevins (2004)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χειλοϋπερωικοποιώ

feedback