Αγγλικός Όρος
labio-velarization
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Juliette Blevins (2004)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χειλοϋπερωικοποίηση (η)

feedback