Αγγλικός Όρος
labiolabial
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Σακελλαριάδης
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
διχειλικός,-ή,-ό
Πηγή
ΛΚΝ

feedback