Αγγλικός Όρος
labio-dentalize
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Martin J. Ball, ‎Nicole Muller, ‎Ben Rutter (2014)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χειλοδοντικοποιώ

feedback