Αγγλικός Όρος
labio-dental consonant
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χειλοδοντικό σύμφωνο (το)

feedback