Αγγλικός Όρος
labialized
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χειλικοποιημένος-η-ο

feedback