Αγγλικός Όρος
labialization
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Ladefoged (2007)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
χειλικοποίηση (η)
Όρος
χειλοποίηση (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
στρογγυλοποίηση (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback