Αγγλικός Όρος
labial velar stops
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χειλοϋπερωικά κλειστά (τα)

feedback