Αγγλικός Όρος
labial harmony
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χειλική αρμονία (η)

feedback