Αγγλικός Όρος
labial
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Fromkin (2011)
Ladefoged
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χειλικός,-ή,-ό
Πηγές
ΕΚΠΑ
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης

feedback