Αγγλικός Όρος
labelling
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Επιγραφή (η), επιγράφηση (η), τιτλοφόρηση (η)

feedback