Αγγλικός Όρος
labelling
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
τοποθέτηση επιγραφής (η)
Όρος
τιτλοφόρηση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
επισημείωση (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback