Αγγλικός Όρος
labelled bracketing
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επιγεγραμμένες αγκύλες / περίκλειση σε επιγεγραμμένες αγκύλες (οι/η)

feedback