Αγγλικός Όρος
labelled bracketing
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
περίκλειση σε επιγεγραμμένες αγκύλες (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback