Αγγλικός Όρος
labelled
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
επιγεγραμμένος,-η,-ο,
Όρος
τιτλοφορημένος,-η,-ο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback