Αγγλικός Όρος
label
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Crystal (2008)
Hartmann & James (2002)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
επιγραφή (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
τίτλος (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
χαρακτηρισμός (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback