Αγγλικός Όρος
abrupt onset of voicing
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απότομη έμβαση της φωνής (η)

feedback