Αγγλικός Όρος
la loi des trois consonnes
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νόμος των τριών συμφώνων (ο)

feedback