Αγγλικός Όρος
L1
Πηγές
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
1η γλώσσα (η)

feedback