Αγγλικός Όρος
KWiC finder
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ανιχνευτής KWIC (o)

feedback