Αγγλικός Όρος
KWIC concordance
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συμπαράθεση KWIC (η)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback