Αγγλικός Όρος
Kongo-Saharan
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κόνγκο-Σαχαρική (η) (γλώσσα)

feedback