Αγγλικός Όρος
kommand
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
k-δομική επιβολή (η)

feedback