Αγγλικός Όρος
Knowledge about language
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Γνώση για τη Γλώσσα (η)

feedback