Αγγλικός Όρος
knaucklaut
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Πετρούνιας
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γλωσσιδικός κλειστός φθόγγος (ο)
Πηγή
Πετρούνιας

feedback