Αγγλικός Όρος
kleenestar
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αστερίσκος του Kleene (*)

feedback