Αγγλικός Όρος
Kleene+
Πηγή
Bes, A. & Carton, O. 2005
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Kleene+

feedback