Αγγλικός Όρος
Kleene star (*)
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αστερίσκος του Kleene (*)

feedback