Αγγλικός Όρος
Kleene closure
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φραγμός του Kleene (ο)

feedback