Αγγλικός Όρος
kinship vocabulary
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
όροι συγγένειας (οι)
Πηγή
Crystal (2003)

feedback