Αγγλικός Όρος
kinship term
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
όρος συγγένειας (ο)
Πηγή
Crystal

feedback