Αγγλικός Όρος
kinetic
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κινητικός,-ή,-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback