Αγγλικός Όρος
kinesics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
κινηματική (η), Κινηματολογία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
κινηματολογία (η)

feedback